خانه زیست شناسی آی آر

تقدیم به

تقدیم به ساحت مقدس امام رضا (ع)


تقدیم به

محمدفاضل گل محمدی

مدیریت

سایت ماانتقادات
Click on Read More
محمدفاضل گل محمدی

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری.

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری، جلسه دوم

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری، جلسه دوم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری، جلسه اول

مشاهده میکروسکوپی سلول‌ های گیاهی و جانوری، جلسه اول
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی مجموعه آلاء را میتوانید از زبانه «فیلم های آموزشی» دانلود کنید.


2


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی